Σχεδιασμός και ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-Learning)

Υποστήριξη σε εταιρείες και εκπαιδευτικά κέντρα για την υλοποίηση
κάθε τύπου e-Learning project.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ COSMOLEARN

Εξειδικευμένες λύσεις υψηλής ποιότητας

Είμαστε μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σχεδιάζουμε και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τα online εκπαιδευτικά σας προγράμματα. Δημιουργούμε για εσάς ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και το απαραίτητο ψηφιακό περιβάλλον.

Στρατηγική e-Learning

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
web based
εκπαιδευτικά προγράμματα

Στρατηγική μικτής και εξ ολοκλήρου διαδικτυακής μάθησης. Σύγχρονη και ασύγχρονη, ενσωματωμένα εργαλεία δραστηριοτήτων e-Learning για κοινωνική μάθηση, microlearning κλπ.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Δημιουργούμε ψηφιακό υλικό υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς σας στόχους, ικανό να υποστηρίζει αποτελεσματικά τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σας προγράμματα.

sani-resort

Moodle based system

Παρέχουμε πλήρες moodle based e-Learning system, για ανάρτηση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, με ενσωματωμένη την Blackboard Collaborate για live εκπαίδευση (Virtual classroom).

Καινοτόμο και ποιοτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί τον πυρήνα όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι ελκυστικό για τους εκπαιδευόμενους και παράλληλα αποτελεσματικό.

Videos & διαδραστικά videos

Talking head, screencast, video lecture, interactive video animation κλπ. Tα video εχουν πάντα κεντρικό ρόλο.

Simulation and Branching scenarios

Προσομοίωση διαλόγων που αποτυπώνονται σε σενάρια με συνδυαστική χρήση εικόνας, ήχου και χαρακτήρων.

Τests αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης

Τests φιλικά προς το χρήστη με εύρος επιλογών (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, hotspots κ.λ.π.).

Διαδραστικές παρουσιάσεις

Συμπεριλαμβάνουν πολυμέσα, ήχο, αρχεία βίντεο, ιστότοπους, χρονοδιαγράμματα, ειδικά ευρετήρια (special card-indexes), συχνές ερωτήσεις (FAQs) κ.λ.π.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες για:

01

Εκπαιδευτικά κέντρα

Εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων με ελκυστικο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικο και
δραστηριότητες e-Learning.

02

Εταιρείες

Οργάνωση της εσωτερικής εκπαίδευσης
των στελεχών και του προσωπικού τους διαδικτυακά.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ E-LEARNING

Οι επιτυχημένες e-Learning δραστηριότητες βελτιώνουν θεαματικά την προσπάθειά σας για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Social learning Activities

Συνεργατική μάθηση μέσω κοινοτήτων, ιστολογίων, φόρουμ και άλλων εργαλείων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.

Thought-Provoking Stories

Επιλεγμένα περιστατικά που προκαλούν τη σκέψη και εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους με χαρακτήρες και ζητήματα που τους αγγίζουν.

Online Discussions

Δημιουργείται μία διαδικτυακή κοινότητα μάθησης. Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Quiz

Τα quiz χρησιμοποιούνται για να δοκιμάσουν τις γνώσεις των εκπαιδευομένων, για τη συλλογή απόψεων ή ιδεών, αλλά και για την προσέλκυση της προσοχής τους.

Διαδραστικά Demos

Hands-on demos, όπως οι προσομοιώσεις διαδραστικού λογισμικού, παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους με το δικό τους ρυθμό.

Gamification

Χρήση τεχνικών παιχνιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο για να κρατηθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και να βοηθηθούν να ενσωματώσουν τη γνώση.

Microlearning Activities

Βραχυπρόθεσμες, στοχευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες ώστε να έχουν άμεσο όφελος για τους εκπαιδευόμενους.

Scenarios

Διαδραστικές μέθοδοι e-Learning που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν μια προσέγγιση ως απάντηση στο σενάριο.

E-tivities

Διαδικτυακές δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες ώστε να απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν για να τις ολοκληρώσουν.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο