Σχεδιασμός και ανάπτυξη

των online
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η φάση του Σχεδιασμού έχει μεγάλη σημασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης καθορίζεται η πλήρης δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι μαθησιακές ενότητες, το χρονοδιάγραμμα, το ψηφιακό υλικό που απαιτείται κ.λπ.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αποφασιστεί, ο τύπος και η μορφή του υλικού, τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με ποιο τρόπο, σε ποιο βαθμό το look and feel του υλικού κλπ
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να διερευνηθούν και να καθοριστούν στη φάση του Σχεδιασμού.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ

1

Εκτίμηση αναγκών και προσδιορισμός στόχων

2

Σχεδιασμός

3

Υλοποίηση

4

Αξιολόγηση

5

Βελτίωση και ανάπτυξη

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές που μπορείτε να εξετάσετε για να αποφασίσετε σωστά και ανάλογα με τις ανάγκες σας, τι εξυπηρετεί καλύτερα τους εκπαιδευτικούς σας στόχους.

Microlearning-Activities
Online-Discussions
Quizzes
sociallearning

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό πολλαπλών μορφών.

Διαδικτυακές Συζητήσεις.

Κουίζ.

Ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα.

012-network-150x150
branching
Quizzes

Δραστηριότητες κοινωνικής μάθησης.

Δραστηριότητες Microlearning.

Συστήματα αξιολόγησης.

interamerican
E-tivities
graduate-1-150x150

Social and peer learning activities.

Microlearning activities.

Assessment systems.

Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση και μεθοδολογία προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.